GÜVENAL OTO GALERİ DEVELİ/KAYSERİ
emailadresi:guvenalotogalerideveli@hotmail.com  
  ANA SAYFA
  ZİYARETÇİ DEFTERİ
  SATILIK TRAKTÖRLER
  DEVELİ RESİMLERİ
  AŞIK SEYRANİ
  ATATÜRK VE TARIM
  İLETİŞİM
  RADYO DİNLE
  MEŞHUR DEVELİ CIVIKLISI
  DEVALİ -- DEVLEBEY TÜRBESİ
  DEVELİ KÖYLERİ
DEVELİ KÖYLERİ

1940'da DEVELI

Develi kazasi merkez ve mültahatinda, cem'an 58722 nüfuslu oldugunu ortaya koymustur. Bu kazanin; 1935 de yapilmis olan nüfus sayimi neticelerine göre,60169 nüfustan ibaret olmasi lazim gelmektedir.Ancak aradan geçen bes senelik zaman;idari taksimatta yapilan degisiklikler ve diger bazi amiller aradaki farki meydana getirmis bulunmaktadir.Bu nüfus;Kaza merkezi olan (DEVELI),digeri de kendi ismindeki nahiyenin merkezi olan (YAHYALLI) dir.

Yekun

Köylerde oyulan nüfusun aileye düsen miktari; kasabadaki ailelerin beherine düsen nüfustan,biraz düsüktür.diger bir ifade ile, kasabada oturan aileler köylerdeki ailelerden daha nüfusludur.

ZIRAATTE ÇALISAN NÜFUS

Köy Etüdlerinde;ziraat islerini görecek nüfus miktarinin tayininde;12 yol bir haddi fasil kabul edilmistir.Her ne kadar bu yastan küçük olan nüfus dahi yardimci bir eleman halinde, istihsal islerinde vazife görebilmekte ise de esasli isleri görecek nüfus için yalniz bu yastan yukarisinda olanlar “ziraat de çalisan nüfus” olarak kabul edilmektedir.

Bu gruba giren kadin ve erkek nüfus sayilarinda; kazanin muhtelif nahiyeleri ayri ayri nispetler göstermektedir.Ziraat de çalisan erkek ve kadin nüfuslarinda en büyük nispet develi merkez nahiyesinde bulunmaktadir,Yahyali ikinci gelmektedir ve bunlari sirasiyla Tomarza ve Bakirdag nahiyeleri takip etmektedir.

KÖYLERIN NÜFUSA GÖRE TASNIFI

Develi kazasinin köylerinden her birinin nüfus ve aile sayilari arsinda oldukça esasli farklar mevcut bulunmaktadir.Ancak köylerin mühim bir kisminin nüfuslari 100-500 arasinda tahavvül etmekle beraber kaza dahilinde 43 nüfusa malik en kçük köy ile 1885'e kadar yükselen en büyük köylere de tesadüf olunabilmektedir.

MUVAKKATEN DISARIDA ÇALISMAYA GIDENLER

Develi kazasinin bir kisim köyleri genis ve münbit topraklar üzerinde kurulmus olduklarindan, halk kendilerine ait zirai islerle ugrasarak maisetleri temin edebilmektedir.Fakat arizali,dik meyilli Toros silsilesinin dar vadileri aransa sikismis bulunan köylerde bu imkanlar her vakit mevcut olmadigindan,zirai islerin müsaadesi nispetinde, halkin bir kismi disariya giderek çalismak mecburiyetinde kalmaktadir.Develi kazasi mülhalatinin baslica çalistiklari mintikalar (ÇUKUROVA) nin genis pamuklu sahalari olmakla beraber,Kayseri gibi büyük bir sehrin yakinligi da halkin bir kismini oraya çekmektedir.

Kaza halkindan bu suretle-muvakkaten de olsa-disarida çalismak zorunda kalanlar;12 yasindan büyük olan nüfusun %5'ini geçmektedir.

NÜFUSUN TOPRAK MÜLKIYETINE GÖRE TASNIFI

Develi kazasi halkinin ellerinde bulunan ziraat arazisi miktarlari arasinda ehemliyetli farklar bulunmaktadir.Bilhassa halkin takriben dörtte birinin elinde toprak bulunmamaktadir.Diger taraftan ellerinde toprak bulunan aile miktarlari arasinda yapilan mukayese;bu kazanin;toprak mülkiyeti bakimindan, çok tetkike muhtaç bir vaziyette oldugunu gösterir.Bu muhayeseye esas olmak üzere,200 dekarlik toprak;orta büyüklükteki bir isletme için kafi sayilmis ve ellerinde toprak bulunan aileler buna nazaran tasnif edilmistir.

DEVELI'NIN KÖYLERI

 

•  Ayvazhaci

15 km . mesafede bulunan Soysalli civarinda ve Ayvazhaci denilen köyden 5-6 aile, havasini fena ve bataklik olmasindan dolayi 250-300 sene evvel buraya gelip yerlesmislerdir.

Köyün havasi güzel ve halki çaliskandir.Nüfus artmakta ve köy günden güne büyümektedir.

Eskiden köyde sadece Çavdar ziraati yapilirken, son zamanlarda bugdaya da mühim bir yer verilmektedir.

Tohumlugu kendi mahsullerinden ayirirlar ve kalburlama ile ayiklamaya itina ederler.

Köy evleri;daglardan çikardiklari kara tastan olup,üstü topraktir.ayni dam altinda birkaç oda ile ahir ve diger müstemilattan ibarettir.

Köy simali sarkiye açik bir sathi mail üzerinde olup arazisi düz,genis ve ziraat makineleri kullanilmasina elverislidir.

Tarlalarin en küçügü 400 ;en büyügü ise 80 dekardir.

•  Çomakli

Köy nüfusu artmakta, köy büyümektedir.belli basli istihsal subesi hububattir.Togumlugu,kendi mahsullerinden ayirir ve yalniz ayiklama yaparlar.

Köy evleri,tastan yapilmis,bir katli ve 3-5 odadan ibarettir.Direk ve keresteyi kasabadan temin ederler.

Bu köy Erciyes grubundan Kale daginin cenup yamaçlari üzerindedir.Arazisi Develi kasabasina akan gökçe suyunun iki tarafinda tarafeyninde,nispeten meyilli ve cenup marazindadir.

Köyün en küçük tarlasi 5,en büyügü 50 dekardir.

•  Çöten

Köy halki evvelce “Örencik” ten gelmislerdir.Köy büyümekte olup,istihsal subesi hububattir.Tohumlugu kendi mahsullerinden ayirirlar.

Köy evleri,alt katlari ahir,samanlik ve kilerden ibaret,iki katli olup tastan insa edilmistir.Kereste ve sair malzeme sehirden temin edilir.

Köy simdi garbiden cenuba sarkiye dogru uzanan vadilerle bunlar arasinda kalan,az meyilli düzlüklerden terekküp eder.

Tarla parçalarinin en küçügü5,en büyügü 40 dekardir.

•  Epçe

Bu köye,Horasandan geldigi ve köyü kurdugu söylenen “Epçe Sultan” ismine izafeten “Epçe” denilmektedir.Halki,Develi ile Çilmeze köyünden,ziraat ve hayvancilik yapmak üzere gelmistir.Köy büyümektedir.Baslica istihsal subesi hububat ve hayvancilik olup oldukça bagcilik ve bostan ziraati de yapilmaktadir.

Köylü tohumlugunu mahsulden ayirir,kalburlarla ayiklarlar.

Köy evleri,tastan,üstü toprak ve iki katlidir.Alt kati ahir,samanlik ve ambardir.Kerestelerini kaza merkezinden teraik ederler.

Bu köy tam sarka bakan meyilli ve dik yamaçli bir vadinin kenarinda bulunmaktadir.Köyün sarkina düsen kirimlar;oldukça arizali olan Develi dagi eteklerinde olup köyün cenup ve cenubu sarkisine düsen arazi ise genis düzlüklerden ibarettir.

Tarla parçalari; 3-60 dekar arasinda tehavvül etmektedir.

•  Firaktin

Köyün havasinin güzelligi ve cografi vaziyetinin müsait olusu;büyümesine mucip olmaktadir.Köyün esas istihsal subesi hububattir.Kismen de hayvancilik yapmaktadirlar.Köylü tohumlugunu kendi mahsulünden eneme usulü ile ayirir.

Köy evleri tastan ve üstleri agaçla kaplidir.Insa malzemesinde yalniz agaç disaridan satin alinir.

Köy; Zamanti irmagina karisan Enzel deresi üzerinde ve dar bir vadinin arasinda sikismistir.Köyün garbindeki arazisi;yüksekçe Platocuklardan ibaret olup köyün cenubunda,Enzel deresiyle Zamanti çaylari tabanlarinda münbit topraklar bulunmaktadir.

Tarla parçalari 3-18 dekar arasinda degisir.

•  Gazi

Köy büyümektedir. Belli basli isleri hububat ziraati ile bagciliktir.Geçmise nazaran bugünkü istihsal durumlari daha iyidir.Tohum temizligine itina gösterilir ve kalburlama ile eneme yapilir.

Köy evleri 1-2 katli,tas ve kerpiçten insa edilmistir.

Köy Abdürrahim daglarindan süzülüp,Öksütten geçerek,garbe dogru açilan bir vadinin Sultan sazligi ovasina girdigi noktada kaindir.Sinali sarkisi ile cenubu sarkisi mahfuz yamaçlarla örtülü olup ziraat arazisi dümdüz ova halinde,her türlü zirai aletlerin islenmesine müsait vaziyettedir.

Tarlalarin büyüklügü 5-30 dekar arasindadir.

•  Gazligömedi

1916 da Tortum'dan muhacirlerin yerlesmesi ile kurulmustur.Köy gitgide büyümektedir.Esas istihsal subesi hububattir.Tohumlarini eneme suretiyle ve kendi tarlalarindan temin ederler.Kalburlama da yapilir.

Köy evleri;tastan ve çamurdan insa edilmis tek katlidir.Cenuba sarkiye bakan dik bir yamacin eteklerinde kurulu olan köyün sark ve garp istikametlerinde,Platocuklar halinde,ziraat arazisi olmakla beraber en genis arazi;köyün 1,5- 2 km cenubundan geçen Enzel deresi tabanindaki münhat ve düz kisimlarda bulunmaktadir.Bu itibarla mütekamil ziraat aletlerinin islemesine oldukça elverislidir.

Tarla parçalari;en küçügü 2,en büyügü 120 dekar arasindadir.

•  Girenit

200 sene evvel, civar köyler halkinin bir kismi tarafindan,güzel suyu bulunmasi dalosiyla kurulmustur.Nüfus artmasi;köyü günden güne büyütmektedir.Baslica istihsali hububattir.Her köylü ailesi,tohumlugu kendi mahsulünden ayiklama suretiyle ayirir.

Köy evleri bir katli ve tastan insa edilmistir.

Köy;Erciyes dagi eteklerinin dik meyillerini kayip ederek,hafif meyilli ziraat arazisine tahavvül ettikleri bir mintika üzerindedir.Simalden cenuba dogru uzanan muhtelip vadilerden terekküp eden ziraat arazisi,umumiyetle cenup marazinda bulunmaktadir.Büyük ziraat aletlerinin islemesine müsait araziye maliktir.

Tarla büyüklükleri 3-45 dekar arasinda degisir.

•  Gömedi

Nüfus artmakta ve köy büyümektedir.Esas istihsal subesi hububattir.Tohuma itina edilir,kalburlama ile seçilir.

Köy evleri birer katli olup kerpiç ve tastan insa edilmistir.Develi daginin sark etekleri kenarinda kurulmus olan bu köyün garbine dogru yükselen dikçe meyilli arazi;bu ise pek elverisli degildir.

Tarla parçalarinin en küçügü 1,5 en büyügü de 210 dekardir.

 

•  Incesu

Köy ; 200 sene evvel Develiden gelen iki kardesin yerlesmesi ile kurulmustur.Sonradan Gürun ve Avanos'tan gelenlerle köy büyümüstür.Nüfus çogalmakta,köy büyümektedir.Köyün esas istihsal subesi hububattir.Tohumluga itina edilir.Her aile kendi istihsalatindan,ayiklama ile tohumluguna ayirir.

Köy evleri,ekseriyetli iki katli olup 2-5 odalidir.Alt katlari ahir ve samanliktir.Insaat için lüzumlu agaç ve benzeri malzeme kaza merkezinden temin edilir.

Bu köy Erciyes dagi eteklerinin sert ve dik meyillerini kayp ederek ziraata müsait bir vaziyete girmeye basladigi mintika üzerindedir.Köyün cenuba garbisindeki (Sultan dagi); araziyi simali garbinden cenubu sarkiye açilan bir vadi içine sikistirir.Fakat vadinin sonunda arazi;köyün cenup ve cenubusarkisine dogru,her türlü ziraat makinelerinin islemesine elverisli,genis düzlükler halinde yayilir.

Tarlalarin parçalanmis tarzi;3-45 dekar arasinda degisir.

•  Karacaviran

Köy halki Selanik'ten gelmistir.Havasinin fenaligi,sazlik mintikanin yakinligi dolasiyla köyde kayda deger bir büyüme yoktur.Köyün baslica istihsal subesi; hububat olup hayvancilikta yaparlar.bir kisim köylü tohumlugunu civar köylerden alirlar,bir kismi da eneme ve kalburlama suretiyle kendi mahsullerinden ayirirlar.

Köy evleri kara tastan ve kerpiçten yapilmistir.bazilari iki katlidir ve 1-2 oda ile samanlik,ambar ve ahirdan mürekkeptir.

Bu köy Sultan sazligi kenarinda ve tamamen düz bir ova ortasinda bulunmaktadir.Bilhassa çok büyük ziraat makinelerinin islemesine fevkalade elverisli olup topragi da münbittir.

Tarla parçalari;en küçügü 4-5,en büyügü 45-50 dekar arasinda degisir.

•  Kizzik

Köy halki eski sakinleridir.Kurulus tarihi belli degildir.Köylünün su tedarikindeki karsilastigi müskülat,köyü git gide küçültmektedir.Baslica istihsal subesi hububattir.Tohumlarini yikar ve ayiklarlar.

Köy evleri tastan yapilmis,üzeri dam ve bir katli olup hayvan ve insanlar ayni bölme içerisinde yatarlar.

Bu köy Erciyes dagi cenup mailleri üzerinde ve çok arizali bir mintikada kurulmustur.Arazisi bu itibarla genis ziraate elverisli durumda degildir.

Tarla parçalarinin,en küçügü ¾ en büyügü 12 dekardir.

•  Kozluca

Köy 1910 tarihinde kurulmus ve halki;yine bu kazanin ayvazhaci,kelgin ve göbü köylerinden gelmislerdir.

Bu köy Tombaklilarin tasarrufu altinda,bir çiftlik halinde bulunmakta iken,1910 tarihinde alti sahis tarafindan satin alinmistir.Halende köy sakinleri yarici vaziyetinde olup arazinin geri kalan kisimlari da civar köylüler tarafindan kiralanarak islenmekte oldugundan bu köy bugün içinde bir çiftliktir.

Köy büyümektedir.Esas istihsal subesi hububattir.tohumlar kendi mahsullerinden ayrilir ve yalniz kalburdan geçirilir.

Köy evleri tas ve topraktan yapilmis olup bir katlidir.Ahir ile sair müstemilatinin hepsi bir aradadir.

Abdurrahim daginin cenubu garbi etekleri üzerinde kurulmus olan bu köyün arazisi garbiden sarka,Zamanti deresine dogru alçalan dalgali,sik vadilerden ibarettir.Hey'eti umumiyesi sark marazinda olup genis ziraat yapilmasina elverisli olmakla beraber,büyük makinelerin islemesine o kadar müsait vaziyette degildir.

•  Kulpak

Kurulus tarihi belli olmayan bu köyün halki yerlidir.Köy,nüfusun artmasiyla büyümektedir.Baslica istihsalatini hububat teskil eder.Tohumluga önem verilir ve eneme,ayiklama,kalburlama ile eleme yapilir.

Köy evleri;civardan temin ettikleri tas ve çamurdan yapilmistir.Birer katlidir.Ahir,ambar ve sair müstemilat oturma ve yatak odalarinin yanindadir.

Bu köy;Erciyes dagi etekleri üzerinde,simalden cenuba dogru açilan bir vadide kurulmus bulunmaktadir.Arazisi az çok arizali vadilerle aralarinda sikismis düzlüklerden ibaret olup büyük ziraat makinelerinin islemlerine o kadar el verisli bir durumda degildir.

Tarla parçalari;en küçügü 1,5 en büyügü 60 dekardir.

•  Madazi

Köy halki Develiden gelmistir.Köy,nüfusun artmasiyla büyümektedir.Esas istihsalati hububattir.Eski senelere nazaran artis görülmektedir.Tohumluklarini kendi mahsullerinden ayirirlar.Kalburlama,ayiklamaya itina gösterilir.

Köy evleri umumiyetle tastan yapilmistir.Üst katlari ikametgah,alt katlari ambar,ahir ve samanlik olmak üzere iki kattan ibarettir.Tas ihtiyaci köy dahilinden,agaç aksami da kazadan temin edilir.köy simalden cenuba dogru uzanan bir vadi ortasinda olu arazisi bilhassa sark istikametinde,oldukça genis ve düz Platolar halinde bulunmakta,bu platolar binnisbe az derin vadilerle birbirlerinden ayrilmaktadir.Bu itibarla her türlü ziraat makinelerinin islemesine elverisli araziye malik bulunmaktadir.

Tarla parçalari;en küçügü 15, en büyü 450 dekardir.

•  Millidere

Köy,susuzluk nedeniyle günden güne küçülmektedir.Köyün esas istihsal subesi hububattir.Tohumluklarini kendi mahsullerinden ayirir,ayiklar ve kalburlarlar.

Evler,Karatas ve çamurdan yapilmis 1-2 odali olup,kiler,samanlik ile ahirdan ve bir kattan ibarettir.Insaat malzemesinde tas,pekmez topragi köy da ilinden,agaç ve tahta Bakirdag ormanindan temin edilir.

Köy çok genis ve tatli dalgali hafif meyilli arazinin ortasinda kurulmus oldugundan her türlü ziraat makinelerin islemesine müsait vaziyette bulunmaktadir.Heyeti umumiyesi itibariyle cenup marazinda bulunan arazi;hafif ve seyrek daglardan terekküp etmekte ve genis platolardan meydana gelmis bulunmaktadir.

Tarlalarin en küçügü 15,en büyügü de 75 dekardan ibarettir.

•  Öksüt

Köy büyümektedir.Köyün esas istihsal subesi hububattir.Kismen de bagcilik ileri gitmistir.Köyde birazda kitre çikarilmaktadir.Köyün bugünkü istihsal durumu eskiye nazaran oldukça iyilesmistir.Tohumluk köy içinden ve civar köylerden temin edilir ve eneme,kalburlama ve ayiklama da yapilir.

Köy; Develi Abdurrahim daglarindan menbalarini alarak simali sarkiden cenubu garbiye ve daha ileride de tam garba teveccüh eden bir vadinin tabaninda bulunmaktadir.Bu vadinin bilhassa simal ve sark,hatta kismen de garp taraflarinin kapali olusu;buraya meyvecilik itibariyle büyük bir istidat vermektedir.Esasen arazinin çok arizali,dik meyilli olmasi genis tarla ziraatina imkan da birakmamaktadir.

Tarla parçalarinin en büyügü 15, en küçügü 3 dekardir.

•  Sarica

Köy halki vaktiyle 5 km mesafede bulunan,”Sarica” köyünden gelmistir.Nüfusun çogalmasiyla köy de günden güne büyümektedir.Köyün esas istihsal subesi hububattir.Tohumluklarini eneme suretiyle elde ederler ve kalburlama da yaparlar.

Köy evleri tas ve kerpiçten insa edilmis 1-2 katli ve1-2 odalidir.Umumiyetle alt katlari;ahir,samanlik ve ambar olarak kullanilir.

Köy Sultan sazligi ovasinin sark kenarinda, Bozdaginin diklesen eteklerine yaslanmis bulunmaktadir.Tamamen garp marazinda olup;sark,simal ve cenup taraflari mahfuz bulunmaktadir.

Arazi;dümdüz ,genis bir ova halinde olup büyük ziraat makinelerinin kullanilmasina çok elverisli bir durumdadir.

Tarla parçalari,en küçügü 3 en büyügü 18 dekardir.

•  Sendermeke

Köyün sihhi vaziyeti iyi olmadigindan büyüyecegi yerde günden güne küçülmektedir.Köyün esas istihsal subesi hububattir.Kismen de hayvancilik da yapilir.

Köyün eski mesgalesi;kervan yolu üzerinde bulunmasi dolayisiyla,yalniz deveciliktir.Motorlu nakli vasitalarin çogalmasi:halka bu isi terk ettirmisti.Tohumluklari kendileri temin ederler ve yalniz kalburlama yaparlar.

Köy eveleri kerpiç ve tastan yapilmis olup ekseriyetle üçer odalidir.Ahir,ambar ve saire evlerin yanindadir.

Simal istikametini Erciyes etekleriyle kapali olup cenup istikametinde bulunan genis sultan sazligi iktisadi varligi üzerinde menfi bir tesir yapmaktadir.Arazi yer yer çorak veya ince kum lekelerline ihtiva eden genis düzlüklerden ibaretse de sihhi durumu imkansizligi bu araziden matlup istifadenin güçlestirmektedir.

En küçük tarla parçasi 29,en büyügü 100 dekardir.

•  Sindelhöyük

Köy sazlik civarinda oldugundan, sihhi durumu hiç de iyi degildir.Bu hal köyün küçülmesine de sebep olmaktadir.Köyün belli basli istihsal subesi hububat olmakla birlikte genis meralarinda hayvanciliga da ehemmiyet veririler.Tohumlarini kendi istihsallerinden ayirirlar ve yalniz kalburlarlar.

Köy evleri kerpiçten yapilmistir.Keresteden maada diger malzeme köy içinden temin edilir.

Sultan sazliginin tahripkar tesiri altinda bulunan bu köy;bu sazlik da birlesen dümdüz bir ovanin tam ortasinda kurulmus bulunmaktadir.Bu itibarla arazi en büyük ziraat makinelerinin islemesine el verisli olup her istikamete açik vaziyette bulunmaktadir.

Tarla parçalari en küçügü 3 en büyü 90 dekardir.

•  Soysalli

Köy halki,Adana civarinda Soysalli mintikasindan kabile halinde hicret ederek köyün oldugu yere yerlesmislerdir ve Soysalli köyünü kurmuslardir.Köy büyümektedir esas istihsal subesi hububattir.Tohumluklarini kendi mahsullerinden ayirarak,ayiklar ve kalburlarlar.

Evler bir katli ve tastan yapilmistir.

Köy;Erciyes dagi cenup eteklerinin Sultan sazligi ovasiyla birlestikleri yerlere ve ovadan yüksekçe bir tepecigin üzerinde kurulmustur.Köy yerinin ova seviyesinden binnisbe mürtefi olmasi;halkin sihhi vaziyetini korumaktadir.Arazi simalden gayri her istikamete yayilan genis ve dümdüz Sultan sazligi ovasini bir kismini teskil etmektedir.Bu arazinin belli yerlerinde çorak ve kumluk lekeleri görülmektedir.

Tarla parçalari;en küçügü 6 en büyügü 90 dekardir.

•  Sahmelik

Arazi ve suyunun güzel olusu yüzünden civar köylerin bir kisim halkinin buraya göç etmesiyle kurulmustur.Köyün kurulus tarihi malum degildir nüfusun artmasi köyü büyütmektedir.Baslica istihsal subesi hububattir.Hayvanciliga da ehemmiyet vermektedirler.Tohumluga layik ile itina edilmez ,yanli mahdut nispetle kalburlama ve ayiklama yaparlar.

Evler ekseriyetle üç odali ve civardan temin ettikleri Karatas tan yapilmistir.

Enzel deresi kenarinda kurulmus olan bu köyün arazisi az çok arizali,dik meyilli vadiciklerle bu vadilerin arasini dolduran genis düzlüklerden ibarettir.Bu itibarla genis tarla ziraatine oldukça elverisli sayilabilir.

Tarla parçalari en küçügü 6, en büyügü 30 dekardir.

•  Tombak

Bütün sartlarin müsait olmasi dolayisiyla, köy günden güne büyümektedir.Baslica istihsal subesi hububattir.Bagcilik da ehemmiyetlidir.Tohumluklarini kendi tarlarindan ayirir ve yalniz kalburlarlar.

Evler Karatas ve kerpiçten yapilmistir.3-6 odali olup evler samanlik ve ahir taksimatini da ihtiva ederler.

Köy; Develi daginin garp etekleri kenarinda kurulmus, tamamen garp marazinda bulunmaktadir.Ziraat;arazisi; dümdüz, Sultan sazligi ovasi üzerinde olup köyün simal ve sark istikametlerindeki arazi;genis tarla ziraatine müsait degildir.Buna mukabil cenup ve garp istikametlerinde bulunan ziraat topraklari;en büyük ziraat makinelerinin islenmesine elverisli durumdadirlar.

Tarlalarin parçalanis tarzi; en büyügü 30, en küçügü 6 dekardir.

•  Zile

Köyün havasi güzel oldugundan büyümektedir .En çok hububat ziraati yapilmaktadir.Bagcilik yonca ve bostan ziraatine ve kismen de hayvanciliga ehemmiyet verilmektedir.Tohumluk;kendi mahsullerinden eleme suretiyle ayrili ve kalburdan geçirilir.

Evler; Karatas ve kerpiçten yapilmistir.Üzerleri dam halinde olup 1-2 oda,samanlik ,ahir ve kiler bölmelerinden ibarettir.Karatas ve lkerpiç topragi köy civarindan ve kerpiçten çikartilir.

Suçtan sazligi ovasinin sarkini kaplayan develi dagi silsilesini baslangicinda kurulu olan bu köy; simal ve simaligarbisinin hafifçe,sark ve cenubusarkisinin de kuvvetli arizalarla kaplanmis olmasi itibariyle bir hassa bahçe ziraatine çok elverisli bulunmaktadir.Arazi;genis tarla ziraati yapilmasina ve en büyük ziraat aletlerinin kullanilmasina el verisli olup Sultan sazligi ovasinin bir kismini teskil etmektedir.

En büyük tarla parçasi 60 en küçügü 3 dekardir.

0352 621 64 00  
   
Reklam  
   
SON DAKİKA HABERLERİ  
   
GAZETELER  
 
 
TARİHTE BUGÜN  
   
DÖVİZ KURU  
   
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=